Περιβάλλον εργασίας

H EDG – Κλινική Στοματικής Υγείας έχει ως στόχο να είναι ένας ελκυστικός χώρος εργασίας που προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες εξέλιξης σε ειδικούς και αποφασισμένους ανθρώπους. Εργαζόμαστε συστηματικά για να βελτιώνουμε το περιβάλλον εργασίας μας και να επιλύουμε οποιοδήποτε εργασιακό πρόβλημα προκύψει.

Η EDG – Κλινική Στοματικής Υγείας σκοπεύει να είναι ένας χώρος εργασίας που προωθεί την υγεία των εργαζομένων του και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα και ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ομαδική δουλειά και εξασφαλίζει την υγεία και την εξέλιξη όλων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μας μπορούν να βιώσουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, βασισμένο στην εμπιστοσύνη, την ελευθερία και την υπευθυνότητα.

Διεξάγουμε έρευνα κανονικού εργασιακού περιβάλλοντος για να πάρουμε μια γενική εικόνα του πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι μας για το εργασιακό τους περιβάλλον. Συνολικά, οι επιτυχίες μας είναι πολύ μεγάλες. Η έρευνα για το εργασιακό περιβάλλον χρησιμοποιείται ως βάση για τη διαφύλαξη των θετικών πτυχών του εργασιακού μας περιβάλλοντος και για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

NovSajt 1
NovSajt 2
NovSajt 3
NovSajt 4
SLIDER EDG WEB 1
SLIDER EDG WEB 2
SLIDER EDG WEB 3
SLIDER EDG WEB 4
SLIDER EDG WEB 5